Forsker på festivaldata fra by:Larm

Forskere og studenter ved Mobile Tech Lab skal forske på innsamlede data fra de ulike foredrag- og konsertarenaene.


Denne artikkelen er publisert med tillatelse fra Kristiania.no hvor saken først ble publisert.


— Institutt for teknologi har ved flere anledninger tidligere vært involvert i et lignende prosjekt på Roskildefestivalen, men det var først nå det bød seg en mulighet for å gjøre et lignende prosjekt i norsk regi. Det lokale prosjektet med by:Larm er inspirert av, og bygger videre på, erfaringene våre fra Danmark, sier professor Tor-Morten Grønli. Han leder Mobile Tech Lab ved Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania.


Det ble gjennom festivalen samlet inn aktivitetsdata fra by:Larm-appen, samt lokasjonsdata fra den samme appen og fra sensorer på de ulike arenaene. Målet er å analysere bevegelsesmønstre, trender og brukeraktivitet slik at by:Larm og andre eventarrangører kan skaffe seg best mulig innsikt i hvordan skape en enda bedre tilrettelagt festivalopplevelse.


Les også: Dette er våre teknologi-studier.


Grønli presiserer at dette ikke handler om overvåkning av enkeltpersoner, men basert på grupperte data finne ut hvor det var «sild i tønne» eller hvor det var godt med plass. Sensorene fulgte med både dag og kveld, og her kan det nå leses ut adferdsmønster. For hvordan flyttet folk seg rundt mellom arrangementssteder?

Målet er med forskningsdata å bekrefte eksisterende viten og i tillegg skape en mer tilrettelagt konsertopplevelse, noe som gir verdi både for byen, innbyggerne og næringslivet. Senere i sommer håper de å gjøre en lignende jobb sammen med Øyafestivalen.

Forskning på tilrettelagte opplevelser, mobile teknologi og tingenes internett blir stadig mer utbredt, forteller Grønli. Slik forskning er ikke bare nyttig med tanke på festivaler, men messer, bransjetreff og idrettsarrangement kan også dra nytte av dette.


Samarbeidet kom i stand via høyskolens bransjenettverk. Prosjekteier er Arena Oslo – The Smart Event City sammen med høyskolen og by:Larm app-leverandørene Fluxloop og Greencopper. Eier av arrangementet, og dermed alle arrangementsdata, er by:Larm og sammen med forskerne på Mobile Tech Lab skal de nå stille de riktige spørsmålene til dataene for å lære til neste gjennomføring.Mobile Tech Lab skal studere flere aspekter ved brukeradferden. Via appen vil de gjennom likes få innsikt i hvilke artister som var gjeve, flyten av folk og populær aktivitet. Det skal også visualiseres SoMe-data innhentet fra Twitter og Instagram, og når alt dette kobles sammen er målet å se mønstre. Videre undersøkelse av disse vil skaffe innsikt for festivaldeltagere, eventarrangører og sponsorer og bruk av data science skaper rike muligheter for å gi nye opplevelser når man studerer big data.Samler inn data: Sindre Klavestad (t.v) og Herman Bergner går andre året på master i Applied Computer Science. Studenter har bygget dashboard og underliggende programvarearkitektur i anledning by:Larm for å samle inn live data fra by:Larm.
Samler inn data: Sindre Klavestad (t.v) og Herman Bergner går andre året på master i Applied Computer Science. Studenter har bygget dashboard og underliggende programvarearkitektur i anledning by:Larm for å samle inn live data fra by:Larm.


I etterkant av prosjektet vil forskerne publisere funnene i akademiske konferanser og tidsskrifter og sammen med by:Larm og Arena Oslo dele viten med offentligheten.


Hvem vet hvordan dette kan være med å forme din neste konsertopplevelse?